Bij verkoop van de woning in Frankrijk moet door de verkoper een Dossier de Diagnostic Technique (DDT) aan de koper geleverd worden, een verzameldossier van verklaringen
over de aan-/afwezigheid van schadelijke stoffen in de woning, de energie-efficiëntie, bodemkwaliteit, natuurlijke risico’s (zie het Fr.Onr.Goed wb. hfdst. I B). Aan dit dossier is in 2009 toegevoegd een verklaring over de installatie van gas en elektra ouder dan 15 jaar.
Sinds juli 2017 is een verklaring over de staat van de elektrische installatie (état de l’installation intérieure d’électricité) ook vereist voor huurwoningen. Het betreft huurcontracten die vanaf 1 juli 2017 worden gesloten voor woningen :
•waarvoor een bouwvergunning is verleend voor 1 jan. 1975
•waarvan de installatie ouder is dan 15 jaar.
Per 1 jan. 2018 gaat deze regel gelden voor alle woningen waarvoor een huurcontract wordt getekend.
De verklaring is 6 jaar geldig.

Zie ook de website :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18692
www.allesfrans.com/spip/spip.php?article132

Lexique
acquéreur : koper
attestation de conformité : conformiteitsverklaring
bail : huurcontract
bailleur : verhuurder
diagnostic : rapport
diagnostic technique immobilier : verzameldossier van technische verklaringen over de staat van een woning
diagnostic de performance énergétique (DPE) : verklaring over de mate waarin he huis voldoet aan de energieprestatienorm
état de l’installation intérieure d’électricité : staat van de elektrische installatie
état sanitaire : mate waarin het huis voldoet aan de gezondheidsvoorschriften
durée de validité : geldigheidsduur
locataire : huurder
logement : woning
performance énergétique : energie efficiëntie
permis de construire  bouwvergunning