Bij verkoop van de woning in Frankrijk moet door de verkoper een Dossier de Diagnostic Technique (DDT) aan de koper geleverd worden, een verzameldossier van verklaringen
over de aan-/afwezigheid van schadelijke stoffen in de woning, de energie-efficiëntie, bodemkwaliteit, natuurlijke risico’s (zie het Fr.Onr.Goed wb. hfdst. I B). Aan dit dossier is in 2009 toegevoegd een verklaring over de installatie van gas en elektra ouder dan 15 jaar.
Sinds juli 2017 is een verklaring over de staat van de elektrische installatie (état de l’installation intérieure d’électricité) ook vereist voor huurwoningen.
(Zie ook de website :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18692
www.allesfrans.com/spip/spip.php?article132)

Sinds de nieuwe wet ‘la loi climat et résilience’ gaat voor huiseigenaren die hun huis willen verkopen of verhuren aan particulieren ook het energielabel (DPE) meetellen.
Verhuur:
Vanaf 2023 zullen eigenaren van huizen die slecht geïsoleerd zijn, categorie F en G, ‘passoires thermiques’ genoemd, hun huizen eerst moeten renoveren alvorens de huur te mogen verhogen.
Vanaf 2025 mogen woningen in de categorie G niet meer verhuurd worden  en aangepast worden om te voldoen aan de voorwaarde van minimaal categorie D.
Vanaf 2028 geldt dezelfde maatregel voor alle woningen in categorie F en
Vanaf 2034  voor woningen in categorie E
Verkoop:
Bij verkoop van een woning met ‘étiquette’ F en G moet de verkoper sinds januari 2022 een opgave van de geraamde kosten leveren om het label te verbeteren naar niveau D. Hetzelfde geldt voor woningen in de categorie E vanaf januari 2025
( ‘Aujourd’hui en France’, samedi 31 juillet 2021)

Lexique
acquéreur : koper
attestation de conformité : conformiteitsverklaring
bail : huurcontract
bailleur : verhuurder
diagnostic : rapport
diagnostic technique immobilier : verzameldossier van technische verklaringen over de staat van een woning
diagnostic de performance énergétique (DPE) : verklaring over de mate waarin he huis voldoet aan de energieprestatienorm
énergivore : energieverslindend, onzuinig
état de l’installation intérieure d’électricité : staat van de elektrische installatie
état sanitaire : mate waarin het huis voldoet aan de gezondheidsvoorschriften
durée de validité : geldigheidsduur
locataire : huurder
logement : woning
passoire énergétique/passoire thermique /maison passoire : slecht geïsoleerd huis
performance énergétique : energie efficiëntie
permis de construire  bouwvergunning
résilience : gedegenheid, duurzaamheid