Scheidingsmuur: gezamenlijk of privé eigendom

Elke scheidingsmuur tussen 2 omsloten erven is, tenzij anders vermeld in het koopcontract, in principe gezamenlijk eigendom (mur mitoyen).
Ook de tussenmuur, gebouwd op de erfgrens van twee aan elkaar grenzende gebouwen, is gezamenlijk. Indien echter een gedeelte van die muur uitsteekt vóór of boven het naastliggend pand is het uitstekende deel privé. Lees meer…

Taxe d’aménagement : heffing door de gemeente bij bouwaanvraag, legeskosten
In Frankrijk heeft de taxe d’aménagement in 2012 de TLE (taxe locale d’équipement) vervangen. Het betreft bouwwerkzaamheden, renovatie, aanbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen van meer dan 5 m² Lees meer…

Zonne-energie voor de warmwatervoorziening in het (vakantie)huis in Frankrijk kan gevaar zijn voor besmetting met de legionella-bacterie .
chauffe-eau solaire : zonneboiler
Een zonneboiler verwarmt het water door zonne-energie en bestaat uit een collector en een voorraadvat. Lees meer…

Indien men in het Franse (vakantie)huis storing aan de C.V.ketel heeft en het lukt niet het probleem zelf op te lossen (zie elders in deze rubriek het artikel storing aan de verwarmingsketel) omdat eigen kennis tekort schiet of er verblijven tijdelijk vrienden of huurders in de woning die met storing te maken krijgen zal de hulp van de service de dépannage moeten worden ingeroepen. Onwetendheid kan echter aanleiding geven tot misbruik, zoals in het volgende geval: Lees meer…

Pompe à chaleur(PAC) : warmtepomp
Indien men overweegt in het (2e) huis in Frankrijk een warmtepomp te installeren voor verwarming van huis of zwembad kan dit tot problemen leiden met omwonenden vanwege geluidshinder als de pomp buiten wordt opgesteld. Lees meer…