Op 14 april 2015 is in Frankrijk door de “Assemblée nationale” een nieuwe wet op de gezondheid aangenomen. Aan de in 2015 genomen maatregelen zullen, m.i.v. 2018, nog enkele nieuwe maatregelen worden toegevoegd.
De belangrijkste wijzigingen zijn :
Lees meer…

In Frankrijk kunnen ouderen van 65 jaar en ouder een tegemoetkoming in kosten van een zorgcentrum of voor zorg aan huis aanvragen. Daarnaast bestaat een onderhoudsplicht van de kinderen die erop aangesproken kunnen worden om bij te springen in de kosten.
Verschillende soorten toeslagen zijn :
Lees meer…