taxe inondation/ taxe Gemapi : wateroverlastbelasting
Met ingang van 1 jan. 2018 is in Frankrijk een wet in werking getreden die de gemeenten in staat stelt lokale belasting te heffen voor het onderhoud van dijken en rivieren, la loi Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Lees meer…

allocation logement : huurtoeslag
Frankrijk kent drie soorten huurtoeslagen voor huishoudens met lagere inkomens. Die toeslagen, gemiddeld 225 € per huishouden, worden betaald door de CAF (Caisse d’Allocations familiales).
(Voor ouderen gelden andere regelingen, zie daarvoor rubriek Gezondheid en toeslagen : “tegemoetkoming zorgkosten ouderen”)
Men onderscheidt: Lees meer…