Naast verwarmingsketels met hoog rendement (HR ketel) of gebruik van duurzame energie (warmtepomp, zonneboiler) is ook in Frankrijk de pelletkachel op hout in opmars om zuinig en schoner te verwarmen. De pelletkachel kan dienen als bijverwarming of als hoofdverwarming.
poêle à granulés/poêle à pellets : pelletkachel op hout (pellets). Deze kachel wordt gebruikt ter vervanging van de open haard of gewone houtkachel
chaudière à granulés/thermopoêle à granulés : CV-gekoppelde pelletkachel / pellet cv-haard, voor algehele verwarming en warm tapwater. De kachel levert warm water voor radiatoren en kan worden aangesloten op sanitaire voorzieningen.
Voor de aanschaf van een pelletkachel bestaat ook in Frankrijk een subsidieregeling. Volgens een wettelijke milieubepaling geldt een belastingvoordeel van 30%. Dit voordeel geldt alleen voor iemand die in Frankrijk belastingplichtig is. De kachel moet voldoen aan de norm NF EN 13240 of NF D 35376 en worden gekocht bij en geïnstalleerd door een erkend installateur met een RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) vermelding.
De Franse consumentenbond UFC (Union Fédérale des Consommateurs) heeft een vergelijkend onderzoek gedaan naar de aankoopprijs van de voor het merendeel uit Italie afkomstige apparaten. De aanschafprijs bleek in Frankrijk vele honderden euro’s hoger te liggen, zodat het lonend kan zijn de kachel in Italie aan te schaffen en geen gebruik te maken van de subsidieregeling.
Voor meer info zie de website van de UFC  www.quechoisir.org/dossier-poêle-a-granules-t477

Lexique ( zie ook Fr. Onroerend Goed wb.hfdst. III B/ 3b)
brasier : vuurkorf
chaudière : verwarmingsketel
chaudière à condensation : HR ketel
chauffage au bois : verwarming op hout
chauffe-eau solaire : zonneboiler
cheminée : open haard
combustible : brandstof
conduit de fumée : schoorsteenkanaal, rookkanaal
conteneur à combustible/ brasier : vuurkorf
déclenchement à distance : in werking stellen op afstand
efficacité énergétique : energie efficiëntie
appareil efficace : efficiënt apparaat
émission de polluants : uitstoot van vervuilende stoffen
encrasser : verontreinigen, met een roetlaag bedekken
évacuation des fumées : rookafvoer
granulés pour poêle : houtkorrels, pellets
insert à granulés/insert encastrable : inbouwkachel
kit : pakket (zelfbouw)
particules fines : fijnstof
performance énergétique : energieprestatie
niveau de performance : prestatieniveau
poêle à bois : houtkachel
pompe à chaleur : warmtepomp
pose de la poêle/installation : plaatsen/installeren van de kachel
puissance : vermogen
raccordement de conduit : aansluiting van de pijp/buis
raccorder à un circuit de radiateurs : aansluiten op een verwarmingssysteem met radiatoren
ramonage : schoorsteenvegen (het)
réglage : afstelling
notice de réglage : gebruiksaanwijzing voor het afstellen
rendement : rendement
reservoir à granulés/ réservoir à combustibles : voorraadtank
revêtement en céramique ou en fonte : bekleding in keramiek of gietijzer
silo : groot brandstofreservoir voor cv-gekoppelde kachel
sonde de température : temperatuurmeter
tableau de commande : bedieningspaneel
télécommande : afstandbediening
tiroir à cendres : asla
tubage : aanleg buizen
ventouse : trekgat
ventouse verticale : afzuiging via gevelmuur
vis sans fin : schroef zonder einde