Scheidingsmuur: gezamenlijk of privé eigendom

Elke scheidingsmuur tussen 2 omsloten erven is, tenzij anders vermeld in het koopcontract, in principe gezamenlijk eigendom (mur mitoyen).
Ook de tussenmuur, gebouwd op de erfgrens van twee aan elkaar grenzende gebouwen, is gezamenlijk. Indien echter een gedeelte van die muur uitsteekt vóór of boven het naastliggend pand is het uitstekende deel privé.
Een scheidingsmuur, gebouwd op de erfgrens, waarvan de bovenkant schuin is afgewerkt naar één kant, een schuin pannendak heeft waarvan het regenwater naar het eigen erf wordt afgevoerd of afwerkingen toont die duiden op eigendom (muurkap, bies, kraagsteen) is privé eigendom.
Iemand die een muur meer dan 30 jaar onderhoudt zonder dat een ander aanspraak heeft gemaakt op de muur wordt beschouwd als de eigenaar ervan.

Onderhoud
Het onderhoud van een gezamenlijke muur komt voor rekening van beide eigenaren. Indien éen van de eigenaren weigert bij te dragen aan het onderhoud kan hij afstand doen van de gezamenlijke afscheiding. Hiermee moet door beide partijen worden ingestemd en door een notariële akte worden vastgelegd.

ophoging/aanbouw
Indien éen van de eigenaren de gezamenlijke muur wil ophogen of er iets tegenaan bouwen is dat toegestaan, na overleg met de mede-eigenaar en op voorwaarde dat de nieuwe of toegevoegde constructie voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de staat van de bestaande muur niet in gevaar brengt. De kosten van bouw en onderhoud komen voor zijn rekening.

Andere vormen van erfafscheiding
Hek, haag, schutting kunnen privé of gezamenlijk zijn, afhankelijk van de afspraken met de buren en de plaatsing op of binnen de erfgrens.
Voorschriften over hoogte, kleur en materiaal kunnen verschillen per gemeente en staan omschreven in het bestemmingsplan (plan local d’urbanisme).

Voor meer informatie, zie: Le Particulier, juin 2019-no.158, Hors-Série, “Mon Voisin Abuse

Lexique
chapeau: muurkap
contigu (terrain): aangrenzend, belendend, liggend naast
corbeau: kraagsteen
filet: bies
fonds: erf, grondbezit
fonds attenant: aangrenzend erf
limite de propriété/ limite séparative: perceelgrens, terreingrens
mur de clôture: scheidingsmuur
   mur (de clôture) mitoyen:  gezamenlijke scheidingsmuur
mur (de clôture) privatif: privé scheidingsmuur
mur à un sommet à une/deux pente(s): muur waarvan de bovenkant aan éen/twee kant(en) schuin afloopt
plan local d’urbanisme: bestemmingsplan
surélever: ophogen
titre de propriété: eigendomsbewijs