plus-value imobilière : meerwaardebelasting, verkoopwinstbelasting
Frankrijk heft een belasting op de meerwaarde of vermogenswinst die gemaakt wordt tussen de koop en herverkoop van een (tweede) woning, de plus-value immobilière.
Sinds 1 september 2013 betaalt men over de netto winst op de verkoop van het (tweede) huis een belasting  van 19% + 15,5 % sociale bijdrage. Indien de winst meer dan 50.000 € bedraagt wordt een aanvullende belasting van 2 tot 6% geheven.
De netto verkoopwinst is het verschil tussen de verkoopprijs (met aftrek van overdrachtskosten en betaalde BTW) en de aankoopprijs (verhoogd met de registratiekosten betaald bij de aankoop of 7,5% van de koopsom). Bij geërfd bezit wordt uitgegaan van de bij ontvangst getaxeerde waarde van het huis.
Bij de aankoopprijs kunnen kosten van verbouwing, uitbreiding of verbetering worden opgeteld op voorwaarde dat men betaalde facturen met BTW kan overleggen.
Bij langere bezitsperiode wordt de belasting progressief verlaagd :
1) Indien men de woning meer dan 5 jaar bezit wordt de aankoopsom verhoogd met een vast bedrag van 15%
2) Vanaf het 6e tot het 21e jaar van bezit geldt een jaarlijkse korting van 6% op de “plus-value”belasting van 19%
voor het 22e jaar van bezit geldt een korting van 4%
na 22 jaar : vrijstelling van de belasting
3) Voor de sociale bijdrage van 15,5% geldt vanaf het 6e tot het 22e jaar van bezit een korting van 1,6 % per jaar
van het 22e tot het 30e jaar een korting van 9% per jaar
na 30 jaar : vrijstelling

(http/www.notaires.fr/fr/les-plus-values-immobili%C3%A8res)
les plus-values immobilières / Notaires de France

Lexique (zie ook Fr. onroerend g.wb)
abattement : heffingskorting (zie rubriek Geld en Werk : “Belastingvermindering en ontheffing”)
acquisition : aankoop
prix d’acquisition : koopprijs
cession : overdracht
dépenses de (re)construction/dépenses de travaux : verbouwingskosten
détention : bezithouding, het in bezit hebben
durée de détention : bezitsperiode
détermination : vaststelling
détermination de la plus-value immobilière : vaststelling van de verkoopwinst
enregistrement : inschrijving in register/ kadaster
exonération : vrijstelling
forfait : vast bedrag
forfaitaire : vast
majoration forfaitaire : vaste verhoging (van de aankoopsom)
frais : kosten
frais de cession : overdrachtskosten
frais d’enregistrement : registratiekosten
imposable : belastbaar
imposition : belastingaanslag
justificatif : bewijsstuk
majoration : verhoging, toeslag
majorer : verhogen
plus-value : meerwaarde
plus-value immobilière : verkoopwinst op onroerend goed
plus-value imposable : belastbare winst
prélèvements sociaux : sociale bijdragen
prélever : innen
taux : tarief
taux d’impôt : belastingtarief
taxe complémentaire : extra belasting, aanvullende belasting