surface de plancher/emprise au sol : netto/bruto woonoppervlakte.
De Franse termen SHON (surface hors oeuvre nette) voor de netto woonoppervlakte en SHOB (surface hors oeuvre brute) voor de bruto woonoppervlakte zijn in maart 2012 vervangen door surface de plancher en emprise au sol. Ook het aantal m² dat men mag uitbreiden is gewijzigd. Het aantal m² dat men mag uitbreiden zonder bouwvergunning is sinds 1 januari 2012 verruimd, t.w.:
· de dikte van de buitenmuren wordt niet meer meegerekend in het te bebouwen oppervlak
· het oppervlak dat mag worden uitgebreid zonder bouwvergunning is verruimd van 20 m² naar 40 m². Er moet wel bij de gemeente een verklaring, een déclaration de travaux, worden ingediend.

De “surface de plancher” : netto woonoppervlakte is de som van alle tot het gebouw behorende binnenruimten. Oppervlakten buiten deuren en ramen, terrassen, parkeergelegenheid, enz. vallen daarbuiten
De “emprise au sol ” : bruto woonoppervlakte betreft de verticale projectie van de oppervlakten van een gebouw gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek, met inbegrip van vensterstroken , goten, overstek en externe gebouwgebonden, overdekte, niet gesloten ruimten.

Het vergunningsvrij bouwen en uitbreiden geldt alleen voor constructies tot 170 m². Daarboven wordt de tussenkomst van een architect vereist voor het aanvragen van een bouwvergunning.

Voor het bouwen en uitbreiden van een woning op verkaveld terrein, een lotissement, gelden eigen regels, vastgelegd in een règlement.
De leefregels voor de bewoners staan genoteerd in het cahier des charges. Door een wetswijziging in maart 2014 (loi Alur) zijn ook voor het uitbreiden op verkaveld terrein nieuwe regels van toepassing.

Lexique (zie ook Fr.onroerend g.wb.)
cahier des charges d’une construction : bestek van een bouwwerk
débord : buitenrand, strook
déclaration de travaux : bouwverklaring
dépôt de demande : indiening van de (bouw)aanvraag
dispense : vrijstelling, dispensatie (van vergunning)
emprise : (in beslag genomen) terrein
emprise au sol : bruto vloeroppervlakte, oppervlakte buitenmuurs
extension : uitbreiding
performance énergétique : energie efficiëntie
permis de construire : bouwvergunning
plan local d’urbanisme (PLU) : bestemmingsplan
oeuvre : werk, arbeid; bouwwerk
hors oeuvre : aangebouwd, buitenwerks
surface : oppervlakte
surface de plancher : netto vloeroppervlakte, oppervlakte binnenmuurs
surplomb : overstek