De meeste eigenaren van een (vakantie)huis in Frankrijk hebben de EDF ( nu “Enedis” ) als leverancier van elektra.
Om op de website van de EDF toegang te krijgen tot de persoonlijke klantgegevens (espace client) moet men inloggen (se connecter). 
De eerste keer dat men de espace client bezoekt moet men zich aanmelden (créer mon espace client) door de gevraagde gegevens in te vullen, een wachtwoord (mot de passe)  te kiezen, het vakje “ik ben geen robot” aanklikken en dan bevestigen (valider) . Is een vak/veld niet (goed) ingevuld verschijnt daaronder de tekst “le champ est requis“(het veld is vereist). Ook wordt gevraagd eenmalig een “code secret” (bv. de naam van uw lievelingsdier) in te vullen en een persoonlijke benaming te kiezen (personnaliser) voor het contract (bv. naam van het huis). Deze gegevens ergens noteren.
Bij elk volgend bezoek aan de espace client moet men inloggen door het invullen van het opgegeven e-mailadres, wachtwoord en “ik ben geen robot” aanklikken. Er verschijnt dan een blad met plaatjes waarvan men er enkele moet aanklikken volgens bovenstaande, in het Nederlands gestelde opdracht. Als de opdracht goed is uitgevoerd kan men verder gaan en klikken op “connexion” (inloggen).
De espace client geeft toegang tot de status van de aanmelding (mon profil), men kan er de meterstand doorgeven, facturen inzien, enz.

Wachtwoord vergeten
Is het wachtwoord vergeten klikken bij inloggen op de button mot de passe oublié
Ook bij weinig bezoek aan de espace client vervalt het wachtwoord en verschijnt de button “je n’arrive pas à m’identifier“. Door dit aan te klikken kan het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd (réinitialiser mon mot de passe) . Bij problemen een mailtje sturen naar de serviceclient@edf.fr met vermelding van het probleem (je n’arrive pas à accéder à mon espace client) . Daar komt zeker antwoord op.

Jaarlijkse bevestiging contract
Jaarlijks kan de gebruiker een e-mail ontvangen van de leverancier met het verzoek een justificatif de domicile ( verklaring van juistheid adres) te leveren en het contract te (her) bevestigen (télécharger mon attestation du contrat). Om dit te doen klikken op “je télécharge mon attestation ” en vervolgens inloggen.

Lexique (zie ook Het Frans Onr.Goed wb.)
accéder/avoir accès à : toegang krijgen tot
attestation : verklaring, bewijs
bouton: button
connecter (se) : inloggen
connexion : het inloggen
déconnecter : uitloggen
champ requis : vereist veld
requérir : eisen
code secret : geheime code
enregistrer : registreren
espace client : veld met klantgegevens en instellingen
fournisseur : (energie)leverancier
identifiant : gebruikersnaam
justificatif : verklaring van juistheid
lien : link
mot de passe : wachtwoord
mot de passe oublié : wachtwoord vergeten
personnaliser : persoonlijk maken, persoonlijke benaming geven
profil (mon) : persoonlijke gegevens
réinitialiser le mot de passe : wachtwoord opnieuw instellen
relevé d’index : opname meterstand
se souvenir de moi : onthoud mijn gebruikersnaam
télécharger : downloaden
valider : bevestigen, bekrachtigen