compteur électrique Linky/compteur communicant : op afstand uitleesbare elektriciteitsmeter
In Frankrijk wordt 2x per jaar de meterstand opgenomen. De bewoner wordt van tevoren per brief ingelicht wanneer de meteropnemer langs komt.
Mocht men niet thuis zijn kan men de stand zelf doorgeven via een invulformulier die de meteropnemer in de brievenbus achterlaat of via de website van Enedis (voorheen ERDF). Eenmaal per jaar moet echter de stand door een meteropnemer zelf worden genoteerd. Vooral met een vakantiehuis levert deze gang van zaken problemen op. Gelukkig is Enedis al sinds 2016 bezig in bepaalde provincies met het installeren van nieuwe “slimme” meters , compteur Linky, die op afstand kunnen worden afgelezen. In 2021 moeten 35 miljoen meters door heel Frankrijk zijn geïnstalleerd. Wanneer een bepaalde provincie aan de beurt is kan men vinden door op de website le compteur communicant Linky-particulier.edf./fr.  postcode of stad in te vullen.
Als bezwaar tegen de slimme meter wordt wel aangevoerd dat de overheid meer zicht krijgt op een ieders verbruik, maar daar staat tegenover het voordeel van een snellere en goedkopere service en vooral geen meteropnemer meer aan de deur.

Lexique (zie ook het Frans Onr.Goed Wb.hfdst. IIIB)

boîtier: meterkast
compteur électrique communicant
 : op afstand uitleesbare elektriciteitsmeter
compteur intelligent : slimme meter
consommation : verbruik
pose : plaatsing (meter)
puissance : vermogen
relève : opname meterstand
relever la consommation : het verbruik opnemen
utilisateur : gebruiker