détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF)/ détecteur de fumée : rookmelder
Elke woning (logement) in Frankrijk moet sinds januari 2016 voorzien zijn van minstens één rookmelder
Bij meerdere etages één rookmelder per etage. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor aankoop en plaatsing. De bewoner ( huurder of eigenaar) is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan (vervangen batterijen), behalve bij vakantiewoning, gemeubileerd verhuur en dienstwoning (logement de fonction) . De rookmelder moet voldoen aan de europese norm en CE gemarkeerd zijn. De rookmelder moet voldoen aan de norm Nf EN 14604. Aanbevelingen voor plaatsing van de rookmelder vindt men in de gebruiksaanwijzing (notice d’installation). Hoewel verplicht kan de verzekeringsmaatschappij geen sancties opleggen bij afwezigheid van een rookmelder. Indien men een brandverzekering heeft is men bij brand gedekt, rookmelder of niet. Men kan de verzekeringsmaatschappij wel laten weten dat in de woning een rookmelder is aangebracht. Sommige maatschappijen geven dan een korting op de premie.
Het kan gebeuren dat iemand zich aandient voor wettelijke controle op de aanwezigheid van een rookmelder. Dit is misleidende informatie.  Huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten moeten echter wel gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een goed functionerende rookmelder

Lexique
alerte incendie : brandalarm
alimentation : voeding, voorziening (van stroom)
assureur : verzekeraar
attestation de détecteur de fumée : rookmelder verklaring
avertisseur : alarmsignaal, alarmbel
consignes de sécurité : veiligheidsinstructies
dégagements : (vlucht)gangen, doorloop
dépourvu de (être) : niet voorzien (zijn) van
détecteur : detector:
détection : opsporing
dommage d’incendie : brandschade
émettre un signal sonore : een geluidsignaal produceren
émission de fumées : rookontwikkeling
entretien : onderhoud
équipé de (être) : voorzien (zijn) van, uitgerust (zijn) met
immeuble collectif : appartementengebouw
installation : plaatsing
incendie : brand
location meublé : gemeubileerd verhuur
logement : woning
logement de fonction : dienstwoning
logement locatif : huurwoning
mention / comporter la mention CE : CE gemarkeerd zijn
norme / respecter la norme : aan de norm voldoen
notice d’installation : gebruiksaanwijzing
obligatoire : verplicht
piles : batterijen
propagation du feu : uitbreiding van de brand
propriétaire-bailleur : eigenaar verhuurder
résidence principale : hoofdverblijf
résidence secondaire  vakantiewoning, tweede huis
sanction : straf, sanctie