Sinds augustus 2015 gelden voor buitenlanders met een vakantiehuis in Frankrijk nieuwe regels over erfopvolging
Op het tweede huis in Frankrijk is bij overlijden niet meer het Frans successierecht van toepassing indien de overledene in eigen land woonde. Voor meer info zie de rubriek Geld en Werk : “Erfopvolging”