Taxe d’aménagement : heffing door de gemeente bij bouwaanvraag, legeskosten
In Frankrijk heeft de taxe d’aménagement in 2012 de TLE (taxe locale d’équipement) vervangen. Het betreft bouwwerkzaamheden, renovatie, aanbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen van meer dan 5 m²  waarvoor bij de gemeente een aanvraag voor een bouwvergunning  of een bouwverklaring moet worden ingediend. Ook toevoegingen zoals tuinhuisje, zwembad, terras, op de grond geplaatste zonnecollector vallen onder de maatregel.
De belasting wordt berekend naar het aantal m² van de uitbreiding. Sinds 1 jan 2023 geldt een verhoging van 8% op de tarieven die in 2022 al verhoogd waren met 7 %. Van 1 jan. – 31 dec. 2023 gelden nu de volgende tarieven:
1004 € per m² voor regio Parijs
886 € per m² elders in Frankrijk
Voor een zwembad bedraagt de taxe 250 € per m², een zonnecollector 10 € per m².
Omdat door de uitbreiding de waarde van de woning vermeerdert, moet binnen 14 dagen na oplevering de wijzigingen gemeld worden aan de verzekeraar om de assurance d’habitation aan te passen. De verzekeringsmaatschappij heeft 10 dagen om de aanvraag af te wijzen. Zonder (negatieve) reactie wordt na die termijn de aanvraag beschouwd als geaccepteerd, met als gevolg waarschijnlijk een verhoging van de premie.
Zie ook het artikel “woonoppervlakte en uitbreiding” elders in deze rubriek Bouw en Onroerend Goed
Voor meer info over de taxe de website: http://bfmbusiness.bfmtv.com/votre-argent/immobilier-cet-impot-peu-connu-va-fortem…

Lexique ( zie ook het Fr.Onroerend Goed woordenboek)
abri de jardin : tuinhuisje
agrandissement : uitbreiding
aménagement : aanleg
assurance d’habitation : opstalverzekering
déclaration de travaux : bouwverklaring, melding
équipement : installatie, voorziening
panneau photovoltaïque : zonnecollctor
permis de construire : bouwvergunning
déposer un permis de conduire : een bouwvergunning aanvragen
travaux de construction : bouwwerkzaamheden