Als je in Frankrijk woont of een tweede huis bezit krijg je te maken met woonbelasting
taxe d’habitation
: (lokale) woonbelasting
De woonbelasting is een lokale belasting waarvoor bewoners jaarlijks worden aangeslagen en waarvan de hoogte verschilt per gemeente. De belasting wordt berekend naar de valeur locative van de woning en wordt betaald zowel door de eigenaar/bewoner van een vaste woning als door de bezitter van een tweede huis.

kijkgeld TV
Bij de woonbelasting inbegrepen is de contribution à l’audiovisuel public (CAP, voorheen redevance TV ) van 138 €. Is de tweede woning niet voorzien van een TV of men betaalt deze bijdrage al voor een andere (vaste) woning in Frankrijk, dan vervalt die contributie voor het tweede huis. Daarvoor dient jaarlijks een formulier te worden ingevuld en ondertekend dat in het begin van het jaar wordt toegestuurd.

hogere woonbelasting tweede huis 
De woonbelasting voor een tweede huis is hoger dan die voor een vaste woning. Kortingen en vrijstellingen gelden alleen voor een vaste woning (zoals vrijstelling van betaling voor 60 plussers, korting voor gehandicapten of inwonende kinderen). Ook door het tweede huis tijdelijk te verhuren ontsnapt de eigenaar niet aan betaling.
Voor 2017 is voor een aantal gemeentes (o.a.Parijs, Nantes, Toulouse, Montpellier, Draguignan, Nice, Menton) bovendien een verhoging van de woonbelasting op het tweede huis voorgesteld, variërend van 5% tot 60%, afhankelijk van de gemeente. Voor een tweede woning in Parijs geldt voor 2017 de hoogste variant van 60%.

herberekening woonbelasting vaste woning
Om de koopkracht te bevorderen heeft de nieuwe regering daarentegen een herziening aangekondigd van de woonbelasting op de vaste woning, waarbij rekening wordt gehouden met het fiscaal inkomen per huishouden. Zo zal een alleenstaande met een fiscaal inkomen onder de 20.000€ vrijgesteld worden, eveneens samenwonenden zonder kinderen met en fisc. inkomen onder de 40.000€ en een huishouden met 2 kinderen onder de 60.00€. Naar verwachting zullen daardoor ± 75% van de belastingplichtigen verlichting of vrijstelling van belasting krijgen. De maatregel zal vanaf 2018 tot 2020 progressief worden ingevoerd.

Betaling van de belasting
In november/december ontvangt men van de ‘Direction Générale des Finances Publiques’ de jaarlijkse factuur. Indien men geen automatische afschrijving (‘prélèvement automatique’) heeft kan men online betalen via een nederlandse bank:
inloggen op de website ‘impots.gouv.fr.’
aanklikken ‘votre espace particulier'(rechtsboven)
vervolgens ‘payer en ligne'(online betalen)
invullen ‘numéro fiscal'(fiscaal nummer) 13 cijfers, staat op de factuur
‘continuer’ (verder)
aanklikken ‘vous souhaitez payer en ligne’
invullen ‘référence de l’avis'(refer.nr. van de factuur)
‘confirmer'(bevestigen)
de betalingsgegevens verschijnen op het scherm. ‘Confirmer’
uw bankgegevens invullen (‘coördonnées bancaires’)
-land kiezen (NL)
-‘RIB’ (relevé d’identité bancaire’ :banknummer) en verdere gegevens invullen (zonder NL)
aanklikken hokje ‘je valide le mandat’ en bevestigen
‘adresse électronique'(e-mail adres) invullen
Bevestiging wordt toegezonden met vermelding wanneer het bedrag wordt afgetrokken.

Indien men een automatische afschrijving heeft en die wil opheffen moet het contract eerst worden ontbonden (résilier’):
inloggen op de website ‘impots.gouv.fr.’ en aanklikken ‘votre espace particulier’
fiscaal nummer invullen
‘continuer'(verder), nogmaals fiscaal nr. invullen
vervolgens rechtsonder aanklikken ‘modifier ou arrêter vos prélèvements'( autom. afschrijving wijzigen of stoppen)
kiezen ‘vous souhaitez mettre fin à votre contrat de prélèvement’
referentienummer van de aanslag (‘avis’) invullen
bevestigen
Terug naar menu indien men op andere wijze of bank wil betalen

Lexique ( zie ook het Frans onroerend goed wb.)
abattement : heffingskorting
avis d’imposition : aanslagformulier
contribuable : belastingplichtige
dégrèvement : belastngverlichting
économiser : besparen, goedkoper uit zijn
exonération : vrijstelling van belasting
foyer fiscal : fiscaal huishouden
imposition : belastingheffing
location saisonnière : tijdelijk verhuur
majoration : verhoging
montant : bedrag
redevable(de l’impôt) : belastingplichtige
redevance TV : kijkgeld
résidence principale : vaste woning, hoofdwoning
résidence secondaire : tweede huis
revenu fiscal : fiscaal inkomen
surtaxe : heffingstoeslag
valeur locative : huurwaarde