Zonne-energie voor de warmwatervoorziening in het (vakantie)huis in Frankrijk kan gevaar zijn voor besmetting met de legionella-bacterie .
chauffe-eau solaire : zonneboiler
Een zonneboiler verwarmt het water door zonne-energie en bestaat uit een collector en een voorraadvat.
In het in het voorraadvat opgeslagen warm tapwater kan de legionella-bacterie zich vermenigvuldigen, indien het water niet voldoende verhit wordt. In water met een temperatuur van 25°-40° ontwikkelt zich de bacterie. Inademing ervan door verneveling van de waterdruppels, zoals bv. bij douchen, levert gevaar op voor de gezondheid met soms dodelijke afloop. Door naverwarming van het water in de boiler tot een temperatuur van 50°-70° wordt de bacterie gedood. Zonneboilers worden daarom tegenwoordig geleverd in combinatie met combiketel(chaudière à ballon intégré) of warmtepomp (pompe à chaleur thermodynamique) voor naverwarming en afgesteld op 60°.
Bij direct gebruik van water verwarmd op zonne-energie (chauffe-eau instantané), zonder naverwarming, bestaat het gevaar van legionella-besmetting indien het water niet voldoende door de zon is verhit. Deze situatie kan zich voordoen bij douches van openbare gelegenheden ( stranddouches, campings) , sportgelegenheden, sauna’s, vakantiehuisjes, zwembaden, enz.
Indien iemand een legionella besmetting heeft opgelopen, moet dit door de behandelend arts worden gemeld bij de plaatselijke gezondheidsdienst.

Lexique ( zie ook: het Fr.Onr. Gd.Woordenboek)
ballon de stockage : voorraadvat
capteur solaire thermique : zonnecollector voor warm tapwater
chaudière :verwarmingsketel
chaudière à condensation : HR ketel
chaudière à condensation à ballon intégré : combiketel
chauffe-eau solaire : zonneboiler
chauffe-eau thermodynamique solaire : zonneboiler met warmtepomp
eau chaude sanitaire : warm tapwater
énergie d’appoint : naverwarmer
installation solaire thermique : warmwatertoestel op zonnewarmte
légionellose : legionella-besmetting, veteranenziekte
panneau solaire : zonnepaneel
pompe à chaleur : warmtepomp
pompe à chaleur thermodynamique : themodynamische warmtepomp