Franse termen voor verschillende vormen van belastingvermindering en ontheffing
niches fiscales : heffingskortingen op de belasting
déduction fiscale : aftrekbaar bedrag, aftrekpost. Bedrag dat in mindering wordt gebracht op het belastbaar inkomen (revenu imposable )
déductible : aftrekbaar
déduire : aftrekken
réduction d’impôt : belastingvermindering, niet terugbetaalbaar belastingkrediet
crédit d’impôt : terugbetaalbaar belastingkrediet. Belastingvermindering waarbij het teveel betaalde bedrag wordt verrekend door de fiscus

abattement fiscal : heffingskorting
abattement forfaitaire : heffingskorting die een vast bedrag is
abattement en pourcentage : heffingskorting gelieerd aan het inkomen, belastingvrije voet
décote : vrijstelling van een belasting
exonération fiscale : belastingontheffing, vrijstelling van belasting op een bepaalde som
exonération de la fortune : heffingsvrij vermogen, belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen
revenus exonérés d’impôt : inkomsten die vrijgesteld zijn van belasting, belastingvrije voet