allocation logement : huurtoeslag
Frankrijk kent drie soorten huurtoeslagen voor huishoudens met lagere inkomens. Die toeslagen, gemiddeld 225 € per huishouden, worden betaald door de CAF (Caisse d’Allocations familiales).
(Voor ouderen gelden andere regelingen, zie daarvoor rubriek Gezondheid en toeslagen : “tegemoetkoming zorgkosten ouderen”)
Men onderscheidt:

APL ( Aide Personnalisée au Logement) : woonkostentoeslag, toeslag voor individuele gevallen om huur of hypotheek te betalen.
ALF ( Allocation de Logement Familiale) : huurtoeslag voor huishoudens bestaand uit een echtpaar met of zonder kinderen
ALS ( Allocation de Location Sociale) : tegemoetkoming voor alle andere gevallen die financiële hulp behoeven voor het betalen van de maandelijkse huurlasten

Door nieuwe regelingen in de Wet Financiën is in 2016 in de uitkeringen gesneden:
Sinds juli 2016 geldt een maximale hoogte van de huur (plafond de loyer) bij overschrijding waarvan de toeslag afneemt of wordt stopgezet als de huursom boven een bepaald bedrag uitkomt.
Vervolgens wordt sinds oktober 2016 bij het bepalen van de hoogte van de huurtoeslag het familievermogen (patrimoine familial) van boven de 30.000 € in rekening gebracht. Onder het familievermogen vallen ook tweede huis, bouwgrond en spaargelden.
Tenslotte, voor kinderen die deel uitmaken van het gezamenlijk huishouden en waarvan de ouders vermogensbelasting betalen is de toeslag vervallen
(dico de l’éco, lafinancepourtous.com.)

Voor 2018 zullen nieuwe wijzigingen worden aangebracht in de woonkostentoeslag (APL ).  Voor het toekennen en berekenen van deze toeslag werd tot nog toe uitgegaan van de financiële positie van de uitkeringsgerechtigde van twee jaar geleden. Met de nieuwe regering gaat dit veranderen en zal uitgegaan worden van de actuele situatie. Bovendien gaat de APL met 5€ omlaag.

Lexique ( zie ook Fr.onroerend goed wb  en Fr. jur.wb.)
allocation : toeslag, uitkering
allocation de chômage : werkloosheidsuitkering
allocation familiale : kinderbijslag
allocation de solidarité aux personnes agées (ASPA) : AOW
allocation de soutien familial (ASF) : gezinstoeslag
allocation temporaire d’attente (ATA) : bijstandsuitkering
bénéficiaire : begunstigde, uitkeringsgerechtigde
dispositif : maatregel
foyer : huishouden
foyer fiscal : gezamenlijk huishouden, fiscaal partnerschap
impôt sur la fortune immobilière (IFI) : vermogensbelasting (zie in deze rubriek artikel ‘onroerend- en roerend goed belasting’)
location : huur
loyer : huursom
patrimoine : familiegoed, erfgoed
ressources : bronnen van inkomsten
revenus : inkomsten
revenu fiscal : fiscaal loon
supprimer : intrekken