sécurité sociale des indépendants (voorheen : régime social des indépendants (RSI) : verplichte inkomensverzekering voor vrije beroepen en ZZPers.
De verzekering voor vrije beroepen, middenstanders en handwerkslieden werd in 2006 in ’t leven geroepen. De leden betalen contributie in ruil waarvoor dekking wordt geboden voor ziektekosten en zwangerschap voor alle drie de groepen. Pensioenuitkering, dekking bij invaliditeit-overlijden en dagelijkse vergoedingen geldt alleen voor middenstanders en handwerkslieden. De pensioenregeling voor vrije beroepen wordt verzorgd door de Cipav (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) die apart contributie int. Het financiële beheer van de inkomensverzekering wordt verzorgd door de Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales).
Wegens slecht functioneren gaat het systeem echter in 2018 veranderen. De verzekering van zelfstandigen wordt, net als van elke andere werknemer, ondergebracht bij het algemene sociale zekerheidsstelsel (régime général de la sécurité sociale).
Het aantal vrije beroepen voor wie de pensioenregeling wordt verzorgd door de Cipav wordt drastisch teruggebracht (van ± 350 naar 21), voor de overigen wordt de pensioenregeling ondergebracht bij de sécurité sociale des indépendants  (ex RSI). De regeling geldt vanaf januari 2018 voor wie dit jaar een eigen onderneming start. Voor wie al bij de Cipav was aangesloten geldt de oude regeling. Pensioenleeftijd voor de Cipav leden is 65 jaar, voor de RSI leden 67 jaar.
Zie ook rubriek Gezondheid en Toeslagen: “collectieve ziektekostenverzekering”

Lexique ( zie ook het Fr. juridisch wb.)
affilié : lid, aangesloten
allocation familiale : kinderbijslag
artisan : handwerksman
autoentrepreneur : ZZP er
collecter : inzamelen (contributie)
commerçant : middenstander
cotisation : contributie
cotisation de Sécurité sociale : premie volksverzekering
cotisant : contributiebetaler
décès : overlijden
indemnité : schadeloosstelling, vergoeding
indépendant : zelfstandig
emploi indépendant : vrij beroep
micro-entrepreneur : micro-onderneming (BV)
prestation : uitkering, vergoeding
prévoyance : voorzorg
société de prévoyance : onderlinge verzekeringsmaatschappij
profession libérale : vrij beroep
recouvrement : het innen (belasting)
régime : stelsel, systeem