Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : vermogensbelasting
In Frankrijk zal de ISF in 2018 worden vervangen door de IFI (impôt sur la fortune immobilière).
Tot op heden wordt in Frankrijk belasting geheven op het totale vermogen boven de 1,3 miljoen. Dit bestaat, naast onroerend goed, uit beleggingen, aandelen, spaargeld en roerend goed. Vanaf 2018 zal deze belasting alleen geheven worden op onroerend goed met een waarde van meer dan 1,3 miljoen boven de heffingsgrens. De aftrek van 30% op de hoofdwoning blijft gehandhaafd.

Impôt à taux unique sur les revenus du capital : eenmalige belasting op roerend goed met vast tarief
De belasting op inkomsten uit kapitaal ( beleggingen, aandelen, levensverzekeringen, enz.) zal vanaf 2018 geheven worden in de vorm van Vlak Taks. In oktober 2017 heeft de Assemblée haar goedkeuring gegeven aan het invoeren van een prélèvement forfaitaire unique (PFU) of flat tax, een eenmalige belasting met een vast tarief van 30% op roerend goed.

Lexique
abattement : aftrek
assujettissement à l’impôt sur les revenus : onderworpen aan de inkomstenbelasting
seuil d’assujettissement : heffingsgrens
barème : tabel, schaal
forfaitaire : vast, overeengekomen
imposition : belastingheffing
seuil d’imposition : heffingsgrens
patrimoine : vermogen
prélèvement : heffing, inning
prélèvement forfaitaire unique (PFU)/impôt à taux unique/ flat tax : vlak taks
taux de prélèvement : heffingspercentage
revenus : inkomsten
impôt sur les revenus : inkomstenbelasting
revenus du capital : inkomsten uit het vermogen, vermogensrendement
suppression : afschaffing
taux : tarief, koers