Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering (allocation chômage) gelden in Frankrijk sinds april 2020 nieuwe regels

Het aantal maanden dat men gewerkt moet hebben de laatste 24 maanden  (période de référence’) is verlengd van 4 naar 6 maanden. Voor 53 +ers geldt een ‘période de référence’ van 36 maanden. De duur van de uitkeringstermijn is voor mensen jonger dan 53 minimaal 6 maanden (voorheen 4 mnd.) en maximaal 2 jaar. Voor mensen tussen de 53 – 55 jaar geldt een uitkeringstermijn van 2 ½ jaar en voor 55 +ers 3 jaar. Om, na afloop van de termijn, voor verlenging in aanmerking te komen kan de aanvrager een verzoek indienen voor een ‘Allocation de solidarité spécifique (ASS)’ die door de staat wordt uitgekeerd.
Voorwaarde is wel dat men minstens 6 maanden heeft gewerkt (voorheen 1 maand) om voor verlenging in aanmerking te komen.
De nieuwe regels gelden niet voor diegenen die voor 1 nov. 2019 al een uitkering ontvingen, voor hen geldt nog de oude regeling. Ook de hoogte van de uitkering is aangepast in de nieuwe regeling. Wie in de loop van 2020 zijn/haar baan verliest en nog geen 57 jaar is zal er vanaf de 7e maand van de uitkeringsperiode, in verhouding tot het oorspronkelijke inkomen, maximaal 30% op achteruit gaan, met een ondergrens van 2.260 euros netto.

Lexique
allocation chômage/
allocation de solidarité spécifique (ASS)
: werkloosheidsuitkering
bénéficier d’une allocation : een uitkering ontvangen
chômeur: werkloze
chômeur en fin de droit : werkloze die niet meer uitkeringsgerechtigd is
ayant droit : gerechtigd
indemnisation : vergoeding, uitkering
durée d’indemnisation: uitkeringstermijn/-periode
ouvrir des droits à indemnisation : aanspraak maken op een           uitkering, een uitkering aanvragen
rechargement des droits : verlenging van het recht op een uitkering