mutuelle santé collective : collectieve ziektekostenverzekering
In principe is iedereen in Frankrijk verzekerd tegen medische kosten door het Sociale Zekerheidsstelsel, de Sécurité Sociale  

Sécurité Sociale, la Sécu : sociale verzekeringsstelsel in Frankrijk (te vgl. met SVB) dat een gedeelte van de ziektekosten van de bevolking vergoedt. Naast gezondheidszorg vallen pensioenen, kinderbijslag en werkeloosheidsuitkeringen onder de Sécu. De kosten worden gefinancierd door o.a. werkgevers- en werknemerspremies, cotisations sociales, en een solidariteitsheffing, contribution sociale généralisée (CSG), waarvan de premie in 2018 omhoog gaat. Naast deze algemene verzekering kan men zich aanvullend verzekeren via een onderlinge verzekering, mutuelle, of zich extra verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij, compagnie d’assurances.
Zie ook in de rubriek Geld en Werk : “inkomensverzekering voor zelfstandigen” en “werkloosheidsuitkering”

Mutuelle santé collective : collectieve ziektekostenverzekering. Sinds 1 jan. 2016 zijn in Frankrijk bedrijven verplicht hun personeel een collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden. Het bedrijf neemt 50% van de ziektekosten op zich van de werknemer. Gezinsleden zijn meeverzekerd. Voor de andere 50% moet de werknemer een aanvullende verzekering nemen.

Betaling consultkosten:  zie in deze rubriek onder Nieuwe wet op de gezondheid (généralisation du tiers payant) 

Lexique
assurance maladie : ziektekostenverzekering
assurance maladie complementaire/complementaire santé : aanvullende ziektekostenverzekering
contribution : bijdrage
cotisation : bijdrage, premie
cotisation de Sécurité sociale : premie volksverzekering
couverture : dekking
couverture maladie  complémentaire : aanvullende dekking ziektekosten
couvrir : dekken
dépenses de santé : gezondheidsuitgaven
incapacité de travail : arbeidsongeschiktheid
mutuelle/contrat mutuelle : aanvullende ziektekostenverzekering, groepsverzekering
prestations de la Sécu : dienstverleningen/voorzieningen van de  Sécu
prévoyance/assurance prévoyance : overlijdens-en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering
rembourser : vergoeden