légionellose : legionella-besmeting, veteranenziekte
Legionellose is en infectie door de legionella-bacterie. De bacterie zit in het water en groeit bij een temperatuur van 25-40°.De ziekte ontstaat door inademen van de bacterie, bv. bij douchen. Besmetting veroorzaakt griepachtige verschijnselen, maar men kan er ook een ernstige vorm van longontsteking door oplopen. Indien iemand na de vakantie met een legionella-besmetting thuis komt, dient dit door de behandelend arts gemeld te worden bij GGD of lab.
Voor meer informatie, zie in de rubriek Bouw en Onroerend Goed : Zonneboiler en legionella-bacterie