Op 14 april 2015 is in Frankrijk door de “Assemblée nationale” een nieuwe wet op de gezondheid aangenomen. Aan de in 2015 genomen maatregelen zullen, m.i.v. 2018, nog enkele nieuwe maatregelen worden toegevoegd.
De belangrijkste wijzigingen zijn :
généralisation du tiers payant : betaling consultkosten direct door de verzekeraar voor iedereen
De patient zal de consultkosten niet meer hoeven voor te schieten, zoals nu gebruikelijk. Althans de kosten vergoed door de basisverzekering , de “Sécurité sociale”. De arts zal direct door de maatschappij worden uitbetaald. De kosten die worden vergoed door de aanvullende verzekering, “l’assurance complémentaire” zal de patient moeten voorschieten en zelf declareren.  De maatregel moet eind 2017 algemeen zijn ingevoerd
N.B. Deze maatregel is door de regering Macron onlangs verworpen. De regering spreekt voortaan van een tiers payant “généralisable” (te veralgemenen), maar niet “obligatoire” (verplicht)
paquet neutre : univerpakking sigarettenpakjes.
De nieuwe verpakking geldt vanaf mei 2016. Alle sigarettenpakjes zullen er hetzelfde uitzien, maat / kleur / lettertype, zonder logo. De merknaam zal heel klein worden vermeld
Met ingang van 2018 zal de prijs van een pakje sigaretten progressief omhoog gaan tot  € 10,- eind 2020.
amende ou peine de prison pour incitation au binge-drinking : 15000 euro boete of een jaar cel voor wie anderen aanzet tot excessief drinken. Om binge-drinking te bestrijden wordt de verkoop van voorwerpen die tot drankmisbruik aanzetten aan minderjarigen verboden
certificat médical obligatoire pour les mannequins : verplichte medische keuring voor modellen en mannequins. Ter bestrijding van anorexia wordt een medisch certificaat voor modellen verplicht waarin wordt verklaard dat hun gezondheid en body mass index (indice de masse corporelle ) verenigbaar is met modellenwerk
salles de shoot : openbare ruimtes voor drugsverslaafden. Deze “Salles de Consommation de drogue à Moindre Risque (SCMR)” zullen als experiment voor 6 jaar beschikbaar worden gesteld aan drugsgebruikers waar zij onder toezicht en met schone naalden kunnen spuiten
vaccinatie : voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2018 wordt de vaccinatieplicht uitgebreid van drie naar elf. Aan de inentingen tegen difterie, tetanus en polio worden toegevoegd vaccins tegen : kinkhoest(coqueluche), mazelen-bof-rode hond (rougeole-oreillons-rubéole ROR), hepatitis B, hersenvliesontsteking (méningite), pneumokokken en meningokokken(nekkrampbacterie)