contrôle technique : APK
In Frankrijk geldt een keuring voor particuliere auto’s ouder dan 4 jaar. De eerste keuring moet worden uitgevoerd 6 maanden voor de vierde verjaardag van de in gebruikname van de auto. En vervolgens elke 2 jaar. Er wordt geen bericht verzonden, men dient de keuring op eigen initiatief aan te vragen. Wordt de voorgeschreven termijn overschreden ontvangt men een boete van € 135,-. De keuring moet worden uitgevoerd door een erkend keuringsstation (centre agréé de contrôle technique ). De keuring betreft tot nog toe 124 punten. Bij goedkeuring ontvangt men een keuringsrapport (procès verbal)  en een sticker op de voorruit. Indien bij de eerste keuring gebreken blijken (défauts) moeten die binnen 2 maanden worden verholpen en de auto opnieuw gekeurd.

Wat er verandert vanaf 20 mei 2018:
• de term “défauts ” voor gebreken wordt vervangen door “défaillances “. Er worden 3 soorten défaillances onderscheiden : défaillances mineures, déf. majeures, déf. critiques.
De reparatietermijn voor défaillances critiques wordt verkort van 2 maanden naar 24 uur.
• het aantal controlepunten wordt verhoogd van 124 naar 400.
Voor meer info zie de website van de Franse Overheid Service-public.fr. onder de sleutelwoorden :  particuliers/transports/contrôle technique

Lexique ( zie ook jur. wb.: woordenlijst voor weggebruikers)
centre agréé de contrôle technique : erkend keuringsstation
contre-visite : herkeuring
contrôle initial : eerste keuring
convocation : oproep. bericht
défaillance : defect, tekortkoming
défaut : gebrek
délai réglementaire : gestelde termijn
mise en circulation : in gebruikname (auto)
procès-verbal : keuringsrapport
véhicule particulier : privé auto
vignette : sticker,vignet