vignette crit’air : milieusticker, ecovignet
Sinds 16 januari 2017 geldt in de binnenstad van Parijs, in navolging van enkele andere steden zoals Lyon en Grenoble, een milieuzone (zone à circulation restreinte, ZCR/zone à faibles émissions, ZFE) waarbinnen gemotoriseerde voertuigen voorzien moeten zijn van een milieusticker.De stickers zijn in 6 verschillende kleuren, afhankelijk van het vervuilingsniveau van het voertuig:
groen (E) : voor electrische voertuigen
violet (nr.1) : voor benzine auto’s met kenteken vanaf 1 jan.2011
geel (nr.2) : voor benzine auto’s van 1 jan.2006 – 31 dec.2010
voor diesels vanaf 1 jan.2011
oranje (n.3) : voor benzine auto’s van 1 jan.1997 – 31 dec. 2005
voor diesels van 1 jan.2006 – 31 dec. 2010
bruin (nr. 4) : voor diesels van 1 jan.2001 – 31 dec.2005
grijs (nr.5) : voor diesels van 1 jan.1997 – 31 dec.2000
Auto’s van voor 1997, dus ouder dan 20 jaar en scooters ouder dan 15 jaar krijgen geen vignet en mogen op doordeweekse dagen tussen 8 u. – 20 u. niet in de binnenstad rijden. Een besluit is in voorbereiding om diesels van voor 2001 geheel te weren.
Voor oldtimers wordt een uitzondering gemaakt. Dank zij de inzet van de Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) geldt voorlopig t/m 2022 een ontheffing van het rijverbod in de ZCR/ZFE van Parijs, Reims, Rouen en Nice voor auto’s ouder dan 30 jaar. Binnenkort gevolgd door Toulouse, Lyon, Strasbourg, Saint-Etienne en Grenoble. De auto moet wel voorzien zijn van een speciaal oldtimer kenteken (carte grise de collection). Hoe zo’n kenteken te verkrijgen vindt men onder de titel Comment onbtenir une carte grise “véhicule de collection” van de website www.service-public.fr/particuliers/vos droits/F1925. Deze regeling geldt slechts voor auto’s met een Frans kenteken. Meer informatie over de aparte behandeling van old-timers vindt men onder de titel vignettes anti-pollution : des voitures de collection chassées des villes van de website www.Lci.fr/conso-argent/vignettes-anti-pollution-crit’air.

De bedoeling van de invoering van het vignet is het verkeer bij gevaar van ernstige luchtvervuiling (pics de pollution) beter te kunnen reguleren dan het oude systeem van even-en oneven kentekens.
De stickers kosten ± 5 € en zijn te verkrijgen via een invulformulier van het ministère de l’environnement (www.certificat-air.gouv.fr  Onderaan pagina aanklikken demander son certificat).
Ook voor buitenlanders geldt deze verplichting. Vanaf 1 februari 2017 is het vignet ook voor wagens met een buitenlands kenteken verkrijgbaar. Tot 31 maart 2017 kunnen voertuigen met een buitenlands kenteken nog zonder vignet in de milieuzone van Parijs rijden. Na 31 maart 2017 geldt ook voor hen een boete van 68 € voor het rijden zonder sticker in de milieuzone.
N.B. Bij vervuilingsgevaar geldt voor auto’s met sticker nr.5 en voertuigen zonder sticker ook een rijverbod in de buitenwijken van Parijs, in het gebied binnen de A86.

Behalve Parijs, Lille, Lyon, Grenoble , Straatsburg, Toulouse en sinds kort ook Annecy en Marseille, zullen de volgende steden en omgeving in de komende jaren met subsidie milieuzones plannen om luchtvervuiling door fijnstof en stikstofdioxide  tegen te gaan in het kader van het project “Villes respirables en 5 ans“:
Avignon, Arras, Annemasse, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Champlan, Côte Basque-Adour, Dunkerque, Dijon, Epernay, Faucigny/Glières/Bonneville, Le Havre, Montpellier, Reims, Rouen, Saint-Etienne, Saint Maur-des-Fossés, Vallée de la Marne.

Lexique
amende : boete
carte grise (CG): kenteken
circulation restreinte : beperkt verkeer
zone à circulation restreinte (ZCR) : milieuzone
dioxyde de carbone : kooldioxide (CO2)
dérogation : afwijking
régime dérogatoire : afwijkende behandeling
émission : uitstoot, uitlaatemissie
environnement : milieu
équipé de : voorzien van, toegerust met
exemption : ontheffing, vrijstelling
Fédération Française des Véhicules d’Époque (FVE) : FEHAC (federatie van historische autoclubs)
oxyde d’azote :stikstofoxide
pare-brise : voorruit
particules fines : fijnstof
plaque d’immatriculation : kentekenplaat
certificat d’immatriculation / carte grise : kenteken
numéro d’immatriculation : registratienummer
polluant : vervuilend
pollution : vervuiling
pic de pollution : verhoogde vervuiling
pollution de l’air : luchtvervuiling
questionnaire : vragenlijst, invulformulier
véhicule : voertuig
véhicule à essence : benzinevoertuig
véhicule immatriculée en collection : auto met oldtimer kenteken
vignette : sticker
vignette crit’air/ vignette ani-pollution : milieusticker, ecosticker
voiture de collection : oldtimer