radar : flitspaal
Op de Franse snelwegen verschijnen steeds meer flitspalen om de snelheid te beperken. Als men wordt geflitst (flashé) bij overtreding van de snelheidslimiet ontvangt men een flinke boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal km/u boven de toegestane maximale snelheid. De overtreding aanvechten kan sinds kort ook digitaal

contravention liée aux radars : radarbekeuring, boete voor een door radar/flitspaal gedetecteerde overtreding. Indien men van mening is dat de boete onterecht is kan hem sinds november 2015 via internet aanvechten (contester) via de website van de Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) . Inloggen op de site antai.gouv.fr, klikken op Avis de contravention links bovenaan de pagina, vervolgens op Comment contester. Aanlinken Formulaire de contestation en ligne : aide à votre démarche. Nummer en datum van de PV (procès verbal)intikken, naam eigenaar en kentekennummer en de vereiste formulieren toevoegen. Men kan kiezen uit drie vormen van betwisting :Het kan  gaan om 1) diefstal of overdracht (Ce n’est pas/plus mon véhicule), 2) andere bestuurder dan de eigenaar (J’ai prêté ou loué mon véhicule), 3)  ander motief (Je conteste la réalité de l’infraction). In het laatste geval betaalt men wel de kosten van de boete. Tot slot ontvangt men een registratiebewijs en bevestiging per e-mail.
Van de website van ANTAI bestaat ook een nederlandse versie (zie ook onder ‘verbalisation électronique’)

verbalisation électronique (PVe) : bekeuring die digitaal wordt uitgeschreven
vidéoverbalisation/PV par caméra : bekeuring voor door (geheime) camera geregistreerde verkeersovertreding. Deze camera’s worden in bebouwde kom o.a. toegepast bij oversteekplaatsen (‘passage protégé’) , stopborden (‘radar de stop’) , inrijverbodsbord (‘sens interdit’). Op overtreding staat een boete van €135,- en verlies van rijbewijspunten. Videocamera’s gaan in Frankrijk ook ingezet worden om te controleren of het voertuig verzekerd is. Op een niet-verzekerde auto staat een boete van €3.750,-
Indien men twijfelt aan de juistheid van de foto gemaakt door een flitspaal kan men een kopie van de foto ter contrôle opvragen (‘faire une demande de contrôle de cliché automatisé’). Op de boetemelding (‘l’avis’) staat aangegeven hoe te handelen:
-een aanvraag online (‘demande en ligne’) indienen via de website van het ministerie van binnenlandse zaken (‘ministère de l’intérieur’). Men vult een formulier in met de persoonsgegevens (naam, enz.), identiteitsbewijs toevoegen, kenteken van de auto (‘certificat d’immatriculation’) en de boetemelding. Men ontvangt per post binnen 7 à 10 dagen het cliché
-een brief sturen naar het ‘Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR)’. adres : Service Photographie, CS72202, 35094 Rennes. Bij de brief de gegevens toevoegen zoals bij de online aanvraag.