prêt du véhicule : uitlenen van een auto.
Franse regels voor het uitlenen van de eigen auto aan een andere bestuurder. De voorwaarden staan omschreven in de autoverzekering.
Algemene regel : de bestuurder die de auto leent moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (permis valide), de autopapieren  (papiers du véhicule) kunnen tonen bij een verkeerscontrôle, alsook een bewijs van verzekering (attestation d’assurance).
Voorts kan de verzekeringsmaatschappij in het contract verschillende uitleenmogelijkheden aanbieden :
• uitlenen zonder enige beperking(sans restriction)
• uitlenen met verhoging van eigen risico (majoration de franchise) in geval van een ongeluk
• uitlenen aan anderen toegestaan, behalve aan een beginnend bestuurder (conducteur novice)
• alleen uitlenen toegestaan aan ouders, nakomelingen en familieleden
• verboden uit te lenen aan andere, niet in het verzekeringscontract genoemde bestuurder
Bij een ongeluk :
Als de geleende auto betrokken raakt bij een ongeluk veroorzaakt door een andere auto betaalt de verzekering van de schuldige partij de schade.
Als de bestuurder van de geleende auto het ongeluk veroorzaakt dekt de W.A.verzekering (garantie responsabilité civile) de toegebrachte schade. Daarentegen dekt de W.A.verzekering niet de schade aan eigen (uitgeleende)auto of letselschade van de bestuurder daarvan. Bovendien gaat meestal de eigen risico van de autoverzekering omhoog.
N.B. Indien men de auto permanent of langdurig uitleent aan een ander dient men dit de verzekeringsmaatschappij te laten weten.
In geval van carpoolen (covoiturage) kan men ook te maken krijgen met een uitleen- situatie indien men aan de meerijder het stuur overgeeft.

Lexique
ascendant : voorgeslacht
assurance automobile : autoverzekering
assurance responsabilité civile : W.A.verzekering
attestation d’assurance : verzekeringsbewijs
condition : voorwaarde
conducteur : bestuurder
contrôle routier : verkeerscontrole
covoiturée (personne) : meerijder (bij covoiturage)
descendant : nageslacht
dommages : schade
dommages/préjudices corporels : letselschade
franchise : eigen risico
garantie : waarborg, garantie, aansprakelijkheid
impliqué dans un accident (être) : bij een ongeluk betrokken zijn
indemniser : schadeloos stellen
interdiction : verbod
majorer : verhogen
novice : onervaren
origine (être à l’origine) : oorzaak zijn
prendre en charge : op zich nemen, betalen  (schade)
permis de conduire : rijbewijs
prêt : het uitlenen
prêt du volant : het uitlenen van de auto
situations de prêt du volant : uitleensituaties
sinistre : schade
tiers : ander persoon, derde (na eigenaar en verzekeraar)
valide : geldig