gilet de sécurité : veiligheidsvest
Sinds 1 januari 2008 is in Frankrijk een veiligheidsvest met CE markering in de auto verplicht. Indien bij verkeerscontrôle blijkt dat er geen veiligheidsvest in de auto aanwezig is kan men een boete krijgen . 
Voor het niet dragen van een veiligheidsvest bij een noodstop langs de weg kan de boete oplopen tot 135 € :
Bij betaling binnen 3 dagen wordt het bedrag verminderd met 90 €
Bij betaling binnen 45 dagen geldt een vast bedrag van 135 €
Indien na 45 dagen pas wordt betaald wordt het bedrag verhoogd met 375 €
Naast een veiligheidsvest dient de automobilist ook een gevarendriehoek in de auto te hebben.
Sinds 2016 geldt de verplichting van een veiligheidsvest ook voor gemotoriseerde twee-  en driewielers

Lexique (zie ook jur. wb. : woordenlijst voor weggebruikers)
amende : geldboete
arrêt d’urgence : noodstop
contravention : bekeuring
défaut (de gilet) : verzuim, nalatigheid, afwezigheid
équipement : voorziening, uitrusting
feux de détresse : waarschuwingslampen van een auto
forfaitaire : vast (bedrag)
gilet : vest
infraction : overtreding
majorer : verhogen, vermeerderen
non-respect : niet naleving
sanctionnable : strafbaar
sanction : strafmaatregel, beboeting
triangle de signalisation : gevarendriehoek