Verhoging parkeerboete en verlaging maximumsnelheid
Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe regeling betaald parkeren en vanaf 1 juli 2018 wordt de maximumsnelheid op de secondaire wegen verlaagd naar 80 km.

stationnement payant : betaald parkeren
De parkeerbon (papillon) van €17,- verdwijnt en wordt vervangen door een FPS (Forfait Post Stationnement), een boete achteraf toegestuurd  en die per stad varieert.  Zo betaalt men in Nancy €15- boete voor niet betalen van parkeergeld in het centrum en €10,- in de buitenwijken. In Lyon €60,- per dag in de “Presto“zone en €35,- in de “Tempo“zone. In Parijs bedraagt de boete €50,-  in de 11 arrondissementen van het centrum en €35,- in de 9 overige arrondissementen. De beëdigde controleurs van de gemeente worden vervangen door privé maatschappijen die controleren op parkeerticket of nummerplaat (LAPI: lecture automatisée des plaques d’immatriculation).

limitation de vitesse : snelheidsbeperking
De toegestane snelheid van 90 km. op provinciale tweebaanswegen zonder rijbaanscheiding wordt in juli verlaagd naar 80 km. De maximumsnelheid van 90 km. blijft gehandhaafd op de vierbaanswegen.

Bij extreme weersomstandigheden en gevaar van extra luchtvervuiling ( code oranje) wordt via weginfo geadviseerd 20 km. onder de toegestane snelheid te rijden, dus van 120 naar 100, van 90 naar 70, enz. het gaat hier om een advies, er staat geen boete op.

téléphone au volant : autobellen
Op mobiel bellen en appen in het verkeer staat een boete van €135,- en aftrek van 3 rijbewijspunten. Deze regel geldt ook voor gemotoriseerde tweewielers en fietsers. Sinds 2015 is ook het gebruik van oortjes, carkit met oortjes of een headset verboden. Bellen mag alleen nog met een carkit zonder oortjes. Sinds juni 2018 geldt dit verbod ook voor stilstaande voertuigen op de openbare weg. Bellen mag alleen nog op een parking of, in noodgeval, op de vluchtstrook of een pechhaven

Lexique (zie ook Het Fr.jur.wb.: woordenlijst voor weggebruikers)
casque audio : headset
envoi de textos : appen
forfait : vast bedrag
redevance forfaitaire : vaste parkeerboete
horodateur : parkeermeter
horodateur de poche: parkeermeter waar met de smartphone kan worden betaald
infraction pénale : strafbare overtreding
kit mains-libres : carkit
oreillettes : oortjes
papillon : bon (op auto)
parcmètre : parkeermeter
PV (procès-verbal) : bekeuring
route secondaire : provinciale weg
route à double sens : tweebaansweg
route “deux fois deux voies”: vierbaansweg
séparateur central : rijbaanscheiding
stationnement : het parkeren
terre-plein : middenberm