Franse gebruiken voor wegverkeer en nieuwe maatregelen.
accident mortel et indemnisation des victimes : verkeersongeval met dodelijke afloop en schadeloosstelling (indemnisation)Sinds 2012 kan in Frankrijk voor de slachtoffers (victimes) of hun nabestaanden schadevergoeding worden geëist voor een verkeersongeval met dodelijke afloop. De Cour de Cassation (Hof van Cassatie/Hoge Raad in Nl.) heeft in oktober 2012 officieel erkend dat bij een dodelijk ongeval slachtoffer of nabestaanden morele schade oplopen. Voor deze souffrance morale liée à la conscience de mort imminente kan een schadeclaim worden ingediend door het slachtoffer of de nabestaanden.
A sticker : sommige auto’s in Frankrijk hebben aan de achterkant een sticker met een rode A. Dit betekent dat de bestuurder een beginnend bestuurder is, een apprenti, met een beginnend rijbewijs, een permis probatoire. Deze sticker moet gedurende drie jaar op de auto blijven voor de bestuurder die het rijbewijs op klassieke wijze heeft behaald en gedurende twee jaar indien men het rijbewijs heeft behaald via begeleid rijden, conduite accompagnée. De toegestane maximumsnelheid van een auto met een A is 10 km.lager op de normale weg en 20 km. lager op de snelweg.
carte européenne de stationnement/carte de stationnement pour personnes handicapées : parkeerkaart voor gehandicapten. Houders (titulaires) van de kaart mogen overal gratis en zonder tijdslimiet op elke openbare parkeergelegenheid parkeren. De kaart is minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar geldig.
limite de vitesse : snelheidslimiet. Toegestane maximumsnelheid bij normale weersomstandigheden :
binnen bebouwde kom, en agglomération  : 50 km
provinciale wegen: 90 km.
Vanaf juli 2018 wordt de max.snelheid op secondaire wegen verlaagd naar 80 km. Zie ook in deze rubriek het artikel “Nieuwe verkeersmaatregelen in Frankrijk voor 2018”
2 baans wegen gescheiden door een TPC (terre-plein central – middenberm) : 110 km
snelweg : 130 km
péage : tolheffing. Op de tolwegen, autoroutes à péage , betaalt men tolheffing, péage. Aan de betaalpoorten zijn er verschillende mogelijkheden :
Liber-T (télépéage) voor abonnementhouders, aangegeven door een blauw bord met oranje t
Carte Bancaire : mastercard of visacard (geen maestro!), aangegeven door een blauw bord met witte letters CB
Tout payement : contant of credit card, aangegeven door een blauw bord waarop in wit een bestuurder met een biljet in de hand.
(N.B. 0.05 eurocent wordt niet geaccepteerd