Sinds de nieuwe wet op de consumptie gelden in Frankrijk nieuwe regels t.g.v. de verzekerde voor beëindiging van een doorlopend contract. Voor ontbinding/opzegging hoeft niet meer de wettelijke termijn van twee maanden voor vervaldatum te worden afgewacht. De verzekerde kan na éen jaar het contract op elk moment ontbinden. Dit geldt sinds de wet Hamon (2010) voor :
contrat d’assurance automobile : autoverzekering
contrat multirisque habitation 
: allrisk woon-en opstalverzekering (zie Inboedel-en opstalverzekering in deze rubriek)
contrat d’assurance affinitaire : affinity verzekering.  Garantiecontract voor groepen met een gezamenlijke activiteit (bijv. golf, reizen). De verzekering betreft de speciale activiteit van de doelgroep.
assurance de prêt immobilier/ assurance emprunteur : kredietverzekering
Deze regeling is nu ook van toepassing op een kredietverzekering op onroerend goed (wet Sapin ii assurance vie). Indien men voor de aankoop van onroerend goed een lening sluit kan de bank eisen dat men een kredietverzekering afsluit in geval men, door invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of overlijden, niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doorgaans biedt de bank een verzekeringscontract aan, maar men kan ook een andere verzekeringsmaatschappij nemen die een lening tegen lagere rente aanbiedt. Op voorwaarde dat de verzekeraar dezelfde garanties biedt. Sinds de wet Sapin ii kan men, na een jaar looptijd, jaarlijks van verzekeraar wisselen indien de concurrent beleent tegen een gunstiger rente.
(bron: le magazine Stop Arnaques n°115, p.5)

rétractation: intrekken van een contract
Na het sluiten van een contract heeft men vaak nog een bedenktijd om het contract in te trekken. Echter, indien een verzekeringscontract zoals een opstalverzekering op het kantoor van de verzekeringsagent wordt getekend en afgerekend blijkt dit definitief te zijn en geldt geen bedenktijd (volgens een artikel in “Aujourd’hui en France”, 19 okt. 2015, rubriek vos droits )

Lexique (zie ook Fr.onroerend gd. wb. hfdst. IV/4)
assurance vie : levensverzekering
consommateur : klant
contracter une assurance : een verzekering sluiten
contrat à exécution successive : doorlopend contract
couvrir : dekken
crédit immobilier : hypotheek
date d’échéance : vervaldatum
délai de réflexion : bedenktijd
échéances de prêt : vervaldagen van de lening
emprunt : geldlening
garanties équivalentes : gelijkwaardige garanties
incapacité de travail : arbeidsongeschiktheid
mensualités de prêt : maandelijkse aflossing van de lening
prêt : lening
résiliation : opzegging, ontbinding
souscrire à une assurance : een verzekering sluiten
souscrire un contract : een contract sluiten
taux de crédit : rentepercentage