abus de faiblesse et d’ignorance : misbruik van zwakte en onwetendheid
Juridisch strafbare commerciële praktijken van handelaren die profiteren van iemand’s fysieke kwetsbaarheid of onwetendheid om de klant een contract te laten tekenen of iets te verkopen.
Volgens de Franse consumentenwet artikel L 121-8 en volgende gaat het om situaties
waarin een verkoper een klant probeert te overtuigen verplichtingen aan te gaan of apparatuur te vervangen die niet nodig zijn, maar die de klant zich laat aanpraten, hetzij door onwetendheid, hetzij door lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid. Voorbeelden daarvan : het laten afsluiten van een abonnement op internet door iemand die geen computer heeft, het laten aanschaffen van een nieuwe C.V.ketel terwijl de oude door vervanging van een onderdeel best gerepareerd had kunnen worden ( zie ook in de rubriek BOUW EN ONROEREND GOED het artikel storing aan de verwarmingsketel en de service de dépannage. Opgelet!).
Commercieel misbruik van zwakken doet zich vooral voor bij :
bezoek aan huis
telefonische verkoop
wanneer de klant thuis met belofte van allerlei voordeeltjes naar de verkoopplek wordt gelokt
op bijeenkomsten om een product te promoten
beurzen en tentoonstellingen niet bestemd voor verkoop
noodsituatie waarin de klant verkeert en geen gelegenheid krijgt elders advies te vragen.

Sancties
Indien duidelijk sprake is van abus de faiblesse kan het slachtoffer zich richten tot de handelaar in een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst en verzoeken de transactie te annuleren , aangifte doen op het politiebureau of een aangetekend schrijven sturen naar de officier van justitie (Procureur de la République).
Voor sancties op abus de faiblesse : wetboek van strafrecht artikel L 223-15-2.

Bovenstaande informatie is ontleend aan het Magazine “Stop Arnaques”, n° 115, février-mars 2017, p.31,32
Zie ook de website Alles Frans : https://www.alllesfrans.com/spip/spip.php?article2363

Lexique (zie ook het Frans Juridisch Wb.)
abus : misbruik
arnaque : oplichterij
code de la consommation : consumentenwet
code pénale : wetboek van strafrecht
consommateur : consument
démarchage à domicile: huis aan huis verkoop
démarchage teléphonique : telefonische verkoop
ignorance : onwetendheid
lettre recommandée avec A. R. (avis de réception) : aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging
porter plainte : klacht indienen
Procureur de la République : officier van justitie
recours : schadeverhaal
sanction : straf
souscrire un contrat : een contract afsluiten
visite à domicile : huisbezoek
vulnérabilité  kwetsbaarheid